Bảng giờ tàu chạy chiều từ Sài Gòn đến Hà Nội

đăng 22:16, 11 thg 10, 2015 bởi Sapa Tourist   [ cập nhật 06:16, 14 thg 11, 2015 bởi Hanoi Railways ]

BẢNG GiỜ TÀU KHÁCH DỊP TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015)

CHIỀU TP.HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI
SÀI GÒN 19:30 22:00 9:00 6:00 13:10 12:05 18:55 20:30 21:00  
BIÊN HÒA 20:09
20:12
22:36
22:39
9:39
9:42
6:39
6:42
13:50
13:55
12:43
12:46
19:40
19:43
21:09
21:12
21:40
21:43
 
LONG KHÁNH     10:41
10:44
7:41
7:44
15:06
15:09
13:43
13:46
20:43
20:46
     
SUỐI KIẾT                    
BÌNH THUẬN 22:50
22:55
1:09
1:15
12:25
12:36
9:25
9:30
16:59
17:04
15:34
15:39
22:28
22:33
0:18
0:24
   
MA LÂM         17:22
17:25
15:55
16:00
       
SÔNG MAO         18:08
18:11
16:45
16:48
       
THÁP CHÀM 1:38
1:43
3:21
3:24
14:48
14:51
11:43
11:48
19:26
19:39
18:03
18:06
2:24
2:29
3:54
3:57
5:46
5:49
 
NGÃ BA         20:22
20:25
18:49
18:55
       
NHA TRANG 3:13
3:21
4:52
5:00
16:21
16:29
13:18
13:26
21:17
21:29
19:46
19:54
4:00
4:07
5:37 7:24 6:40
NINH HÒA       14:04
14:07
22:16
22:19
20:33
20:44
4:45
4:50
    7:22
7:25
GIÃ         22:45
22:48
21:08
21:13
      7:58
8:01
TU BÔNG                   8:13
8:16
ĐẠI LÃNH                   8:27
8:30
PHÚ HIỆP                   8:58
9:01
ĐÔNG TÁC                   9:11
9:14
TUY HÒA 5:18
5:21
6:53
6:56
18:26
18:29
15:27
15:30
23:47
23:52
22:12
22:17
6:12
6:17
    9:22
LA HAI           22:59
23:05
       
DIÊU TRÌ 6:58
7:13
8:31
8:46
21:02
21:17
17:06
17:29
1:41
2
:01
23:59
0:14
7:53
8:08
     
QUY NHƠN             8:33      
BỒNG SƠN 8:31
8:34
  22:35
22:38
  3:26
3:29
1:30
1:33
       
ĐỨC PHỔ         4:17
4:20
2:25
2:28
       
QUẢNG NGÃI 10:02
10:07
11:22
11:27
0:06
0:11
20:13
20:18
5:16
5:21
3:12
3:17
       
NÚI THÀNH         6:02
6:05
4:03
4:06
       
TAM KỲ 11:12
11:15
12:29
12:32
1:26
1:29
21:23
21:26
6:39
6:44
4:33
4:40
       
PHÚ CANG         7:00
7:03
5:02
5:05
       
TRÀ KIỆU         7:18
7:21
5:21
5:24
       
ĐÀ NẴNG 12:31
12:46
13:58
14:13
2:47
3:02
22:44
22:59
8:15
8:35
6:07
6:22
       
LĂNG CÔ         10:04
10:16
8:03
8:08
       
HUẾ 15:23
15:31
16:39
16:47
5:31
5:39
1:28
1:36
12:06
12:14
10:23        
ĐÔNG HÀ 16:45
16:48
17:59
18:02
6:53
6:56
2:50
2:53
13:29
13:32
         
ĐỒNG HỚI 18:30
18:45
19:37
19:52
9:01
9:16
4:35
4:50
15:15
15:35
         
ĐỒNG LÊ     10:51
10:54
6:50
6:53
17:29
17:42
         
HƯƠNG PHỐ 21:20
21:23
22:22
22:25
11:56
11:59
7:55
7:58
18:45
18:50
         
YÊN TRUNG 22:17
22:20
23:19
23:22
12:53
12:56
8:52
8:55
19:45
19:50
         
VINH 22:44
22:51
23:46
23:53
13:20
13:27
9:19
9:26
20:21
20:49
         
CHỢ SI 23:32
23:35
  14:08
14:21
10:07
10:10
21:31
21:34
         
MINH KHÔI     15:40
15:43
  22:53
22:56
         
THANH HÓA 1:10
1:19
2:14
2:17
16:06
16:11
11:49
11:54
23:30
23:36
         
BỈM SƠN     16:49
16:52
  0:13
0:16
         
NINH BÌNH 2:27
2:30
3:18
3:21
17:24
17:27
13:11
13:14
1:01
1:06
         
NAM ĐỊNH 3:02
3:05
3:50
3:53
17:58
18:03
13:45
13:50
1:38
1:43
         
PHỦ LÝ 3:40
3:43
4:24
4:27
18:37
18:40
14:24
14:27
2:18
2:23
         
GIÁP BÁT                    
HÀ NỘI 4:50 5:30 19:58 15:33 3:30          

Bảng giờ tàu chạy chiều từ Hà Nội đến Sài Gòn

đăng 22:09, 11 thg 10, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 22:11, 11 thg 10, 2015 ]

BẢNG GiỜ TÀU KHÁCH DỊP TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016
(Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN 
và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015).

CHIỀU HÀ NỘI – TP.HỒ CHÍ MINH
TÊN GA TÀU THỐNG NHẤT TÀU KHÁCH KHU ĐOẠN
SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 SE21 SE25 SNT1 SN3 N11
HÀ NỘI 19:30 22:00 9:00 6:00 13:10          
GIÁP BÁT         13:23
13:26
         
PHỦ LÝ 20:34
20:37
23:03
23:06
10:04
10:07
7:04
7:07
14:20
14:30
         
NAM ĐỊNH 21:11
21:14
23:37
23:40
10:41
10:46
7:42
7:47
15:05
15:10
         
NINH BÌNH 21:46
21:49
0:10
0:13
11:18
11:21
8:19
8:22
15:43
15:48
         
BỈM SƠN     11:53
11:56
  16:20
16:23
         
THANH HÓA 22:55
22:58
1:13
1:16
12:32
12:37
9:28
9:33
17:06
17:11
         
MINH KHÔI     12:59
13:02
  17:34
17:37
         
CHỢ SI 0:51
0:54
  14:18
14:24
11:18
11:21
18:54
18:57
         
VINH 1:34
1:41
3:25
3:32
15:04
15:11
12:01
12:08
19:38
19:50
         
YÊN TRUNG 2:04
2:07
3:55
3:58
15:35
15:38
12:32
12:35
20:15
20:20
         
HƯƠNG PHỐ 2:59
3:02
4:52
4:55
16:32
16:35
13:39
13:42
21:15
21:25
         
ĐỒNG LÊ     17:36
17:39
14:44
14:47
22:41
22:46
         
ĐỒNG HỚI 5:35
5:50
7:25
7:40
19:22
19:40
16:21
16:36
0:19
0:39
         
ĐÔNG HÀ 7:33
7:36
9:15
9:18
21:20
21:23
18:31
18:34
2:17
2:20
         
HUẾ 8:48
8:56
10:27
10:35
22:42
22:50
19:47
19:55
3:39
3:47
6:40        
LĂNG CÔ         5:24
5:27
8:00
8:05
       
ĐÀ NẴNG 11:26
11:41
13:00
13:15
1:28
1:43
22:25
22:47
6:49
7:09
9:20
9:35
       
TRÀ KIỆU         7:51
7:54
10:24
10:27
       
PHÚ CANG         8:09
8:12
10:42
10:45
       
TAM KỲ 13:20
13:23
14:27
14:30
3:09
3:12
0:05
0:08
8:36
8:52
11:09
11:18
       
NÚI THÀNH         9:19
9:22
11:47
12:07
       
QUẢNG NGÃI 14:29
14:34
15:30
15:35
4:18
4:23
1:16
1:21
10:05
10:10
12:48
12:53
       
ĐỨC PHỔ         11:03
11:06
13:37
13:40
       
BỒNG SƠN 16:04
16:07
  5:53
6:01
  11:55
11:58
14:28
14:31
       
QUY NHƠN             16:35      
DIÊU TRÌ 17:26
17:41
18:21
18:36
7:41
7:56
4:08
4:23
13:25
13:45
15:50
16:05
17:00
17:15
     
LA HAI           17:12
17:15
       
TUY HÒA 19:18
19:21
20:11
20:14
9:53
9:46
6:15
6:20
15:22
15:33
17:59
18:04
19:00
19:03
    13:30
ĐÔNG TÁC                   13:38
13:41
PHÚ HIỆP                   13:51
13:54
ĐẠI LÃNH                   14:23
14:26
TU BÔNG                   14:37
14:44
GIÃ         16:33
16:36
19:15
19:18
      14:56
14:59
NINH HÒA       7:51
7:54
17:02
17:09
19:43
19:46
21:09
21:12
    15:26
15:29
NHA TRANG 21:14
21:22
22:04
22:12
11:49
11:57
8:27
8:35
17:43
17:55
20:26
20:34
22:39
22:46
19:00 20:00 16:06
NGÃ BA         18:47
18:52
21:38
21:41
       
THÁP CHÀM 22:53
22:56
23:40
23:45
13:37
13:40
10:06
10:11
19:33
19:36
22:25
22:30
0:17
0:22
21:11
21:14
21:54
21:57
 
SÔNG MAO         20:52
20:55
23:47
0:22
       
MA LÂM         21:42
21:45
1:11
1:33
       
BÌNH THUẬN 1:12
1:18
2:09
2:14
16:14
16:19
12:33
12:39
22:08
22:53
1:50
1:55
3:27
3:32
23:34
23:39
   
SUỐI KIẾT         23:52
23:54
         
LONG KHÁNH     18:02
18:05
14:22
14:25
0:45
0:48
4:04
4:07
       
BIÊN HÒA 3:56
3:59
4:39
4:42
19:12
19:15
15:22
15:25
1:46
1:49
5:06
5:09
6:11
6:14
2:44
2:47
5:28
5:31
 
SÀI GÒN 4:39 5:20 20:03 16:05 2:30 5:50 7:14 3:28 6:34  

Bảng giờ tàu tuyến Hải Phòng Hà Nội

đăng 23:42, 22 thg 6, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 23:47, 22 thg 6, 2015 ]

Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội Hải Phòng

đăng 23:37, 22 thg 6, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 23:48, 22 thg 6, 2015 ]

Bảng giờ tàu Thống Nhất tuyến Sài Gòn Hà Nội

đăng 01:29, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 01:33, 21 thg 5, 2015 ]

Bảng giờ tàu Thống Nhất tuyến Sài Gòn Hà Nội

(Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)

TÊN TÀUSE2SE4SE6SE8TN2SE22SE26SNT2SN4SPT2PT4
Hành trình33:2031:3034:5833:3338:2022:1813:3809:0010:2403:4403:56
Sài Gòn19:3022:009:006:0013:1012:0518:5520:3021:006:4017:40
Biên Hòa20:1222:399:426:4213:5512:4619:4321:1221:437:2318:24
Long Khánh10:447:4415:0913:4620:46
Gia Huynh20:04
Bình Thuận22:551:1512:369:3017:0415:3922:330:333:3010:0721:21
Phan Thiết10:2421:36
Ma Lâm17:2516:00
Sông Mao18:1116:48
Tháp Chàm1:433:2414:5111:4819:3918:062:293:575:49
Ngã Ba20:2518:55
Nha Trang3:215:0016:2913:2621:2919:544:075:307:24
Ninh Hòa14:0722:1920:444:48
Giã22:4821:13
Tuy Hòa5:216:5618:2915:3023:5222:176:17
La Hai23:02
Diêu Trì7:138:4621:1717:291:500:118:08
Quy Nhơn8:33
Bồng Sơn8:3422:383:291:32
Đức Phổ4:202:28
Quảng Ngãi10:0711:270:1120:185:213:17
Núi Thành6:054:06
Tam Kỳ11:1512:321:2921:266:374:40
Phú Cang7:035:05
Trà Kiệu7:215:24
Đà Nẵng12:4614:133:0222:598:356:22
Lăng Cô10:168:08
Huế15:3116:475:391:3612:1410:23
Đông Hà16:4818:026:562:5313:32
Đồng Hới18:4519:529:164:5015:35
Đồng Lê10:546:5317:42
Hương Phố21:2322:2511:597:5818:50
Yên Trung22:2023:2212:568:5519:50
Vinh22:5123:5313:279:2620:33
Chợ Sy23:3514:2110:1021:18
Minh Khôi15:4322:40
Thanh Hóa1:192:1716:1111:5423:36
Bỉm Sơn16:520:16
Ninh Bình2:303:2117:2713:141:06
Nam Định3:053:5318:0313:501:43
Phủ Lý3:434:2718:4014:272:23
Hà Nội4:505:3019:5815:333:30

Bảng giờ tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội Sài Gòn

đăng 01:25, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist

Bảng giờ tàu Thống Nhất tuyến Hà Nội Sài Gòn

(Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)

TÊN TÀUSE1SE3SE5SE7TN1SE21SE25SNT1SN3SPT1PT3
Hành trình33:0931:2035:0334:0537:2023:1014:398:2810:344:0403:58
Hà Nội19:3022:009:006:0013:10
Giáp Bát13:26
Phủ Lý20:3723:0610:077:0714:30
Nam Định21:1423:4010:467:4715:10
Ninh Bình21:490:1311:218:2215:48
Bỉm Sơn11:5616:23
Thanh Hóa22:581:1612:379:3317:11
Minh Khôi13:0217:37
Chợ Sy0:5414:2411:2118:57
Vinh1:413:3215:1112:0819:50
Yên Trung2:073:5815:3812:3520:20
Hương Phố3:024:5516:3513:4221:25
Đồng Lê17:3914:4722:46
Đồng Hới5:507:4019:4016:360:39
Đông Hà7:369:1821:2318:342:20
Huế8:5610:3522:5019:553:476:40
Lăng Cô5:278:05
Đà Nẵng11:4113:151:4322:477:099:35
Trà Kiệu7:5410:20
Phú Cang8:1210:38
Tam Kỳ13:2314:303:120:088:3911:18
Núi Thành9:0912:07
Quảng Ngãi14:3415:354:231:2110:1012:53
Đức Phổ11:0613:40
Bồng Sơn16:075:5611:5814:31
Quy Nhơn16:35
Diêu Trì17:4118:367:564:2313:3816:0517:15
La Hai17:15
Tuy Hòa19:2120:149:436:2015:3318:0419:03
Giã16:3619:18
Ninh Hòa7:5417:0919:4621:12
Nha Trang21:2222:1211:448:3517:5520:3422:4619:0020:00
Ngã Ba18:5221:41
Tháp Chàm22:5623:4513:4010:1119:3622:300:2221:1421:57
Sông Mao20:550:22
Ma Lâm21:451:33
Phan Thiết13:1022:55
Bình Thuận1:182:1416:1912:3922:531:553:3223:392:4013:3223:16
Gia Huynh0:34
Long Khánh18:0514:250:484:07
Biên Hòa3:594:4219:1515:251:495:096:142:475:3116:332:12
Sài Gòn4:395:2020:0316:052:305:507:143:286:3417:142:53

Bảng giờ tàu tuyến Lào Cai Hà Nội

đăng 01:14, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ cập nhật 20:43, 2 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways ]

Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội Lào Cai

                                       (Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)

Lý trình

Tên ga

SP2

SP4

SP6

SP8

LC2

LC4

YB2

293+586

Lào Cai

20:15

21:05

20:55

13:15

18:00

9:50

6:45

261+650

Phố Lu

21:15

22:05

21:55

14:15

19:00

11:00

12:05

237+000

Bảo Hà

21:59

22:49

22:40

14:59

19:50

11:50

 

155+350

Yên Bái

00:09

01:04

1:10

17:03

22:25

14:45

 

0+000

Hà Nội

04:20

05:09

6:57

20:50

3:30

20:15

 


Tuyến Hà Nội Lào Cai: Tàu YB1/YB2 (Tuyến Hà Nội – Yên Bái ) hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

Hành khách đi tàu chiều từ Hà Nội đến Lào Cai và muốn biết về thông tin giờ tàu chạy cũng như giá vé tàu Hà Nội Lào Cai và ngược lại.Gọi ngay số điện thoại: 0438.770.298 đặt vé để được giải đáp về hành trình Hà Nội Lào Cai.

Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 01:05, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ cập nhật 20:55, 2 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways ]

                                                 Bảng giờ tàu chạy tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

(Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)

Lý trình

Tên ga

SP1

SP3

SP5

SP7


LC3

YB1

0+00

Hà Nội

21:40

22:00

19:40

20:17


6:10

12:55

155+350

Yên Bái

01:15

02:05

23:35

0:13


10:40

18:00

237+000

Bảo Hà

03:37

04:19

2:10

02:43


13:45

 

261+650

Phố Lu

4:20

05:03

3:00

03:27


14:35

 

293+586

Lào Cai

5:30

6:10

4:10

4:35


15:55

 Chú ý: Tàu YB1/YB2 (Hà Nội – Yên Bái – Hà Nội) hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. 

Tàu SP6 hàng ngày kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được kết thúc tại ga Hà Nội. Ngày cuối tuần, đông khách chạy thêm tàu LC5/6, LC7/8

Bảng giờ tàu ĐĐ4 tuyến Đồng Đăng Hà Nội

đăng 00:54, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 00:55, 21 thg 5, 2015 ]

Bảng giờ tàu ĐĐ4 tuyến Đồng Đăng Hà Nội 

                                (Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)
Tàu M3/M4 tuyến Hà Nội Đồng Đăng chạy hàng ngày kết thúc và xuất phát tại Long Biên, tàu ĐĐ3/ĐĐ4 hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm.

Bảng giờ tàu ĐĐ3 tuyến Hà Nội Đồng Đăng

đăng 00:36, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 00:51, 21 thg 5, 2015 ]

Bảng giờ tàu ĐĐ3 tuyến Hà Nội Đồng Đăng

Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015
Tàu M3/M4 tuyến Hà Nội Đồng Đăng chạy hàng ngày kết thúc và xuất phát tại Long Biên, tàu ĐĐ3/ĐĐ4 hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm.

1-10 of 21