Bảng giờ tàu ĐĐ3 tuyến Hà Nội Đồng Đăng

đăng 00:36, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 00:51, 21 thg 5, 2015 ]

Bảng giờ tàu ĐĐ3 tuyến Hà Nội Đồng Đăng

Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015
Tàu M3/M4 tuyến Hà Nội Đồng Đăng chạy hàng ngày kết thúc và xuất phát tại Long Biên, tàu ĐĐ3/ĐĐ4 hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm.