Bảng giờ tàu ĐĐ4 tuyến Đồng Đăng Hà Nội

đăng 00:54 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 00:55 21 thg 5, 2015 ]

Bảng giờ tàu ĐĐ4 tuyến Đồng Đăng Hà Nội 

                                (Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)
Tàu M3/M4 tuyến Hà Nội Đồng Đăng chạy hàng ngày kết thúc và xuất phát tại Long Biên, tàu ĐĐ3/ĐĐ4 hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm.