Bảng giờ tàu liên vận quốc tế Gia Lâm Bắc Kinh

đăng 02:27, 24 thg 11, 2013 bởi Duy Do Van   [ đã cập nhật 02:28, 24 thg 11, 2013 ]

Kể từ ngày 01/01/09, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày tàu khách Quốc Tế Hà Nội - Nam Ninh giữa Nam Ninh (Trung Quốc ) và Gia Lâm (Việt Nam ).

- Mác tàu:

  • Từ Nam Ninh đi Gia Lâm: mang mác hiệu MR2.
  • Từ Gia Lâm đi Nam Ninh: mang mác hiệu MR1.

Các ga dừng đón tiễn khách: Gia Lâm, Bắc Giang, Đồng Đăng ( Việt Nam ); Bằng Tường, Sủng Tả, Nam Ninh (Trung Quốc )

Đường sắt Việt nam tổ chức chuyên chở hành khách LVQT đến các ga trên đường sắt Trung Quốc bằng tàu M1.

Tàu M1 chạy Hà Nội - Bắc Kinh thứ 3, thứ 6 hàng tuần.

Tàu T5 chạy Bắc kinh - Hà Nội thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần.


Bảng giờ tàu LVQT Hà Nội - Bắc Kinh


 

TÀU M1 - T8706 - T6

TÀU M2 - T8705 - T5

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

HÀ NỘI

 

18.30

BẮC KINH

 

15.45

ĐỒNG ĐĂNG

22.40

23.59

TRỊNH CHÂU

22.58

23.56

BẰNG TƯỜNG

1.41

3.25

HÁN KHẨU

3.42

3.44

NAM NINH

6.30

8.30

TRƯỜNG SA

7.30

7.45

QUẾ LÂM

13.21

13.28

HOÀNG DƯƠNG

9.33

9.45

HOÀNG DƯƠNG

18.30

 

QUẾ LÂM

14.51

14.58

TRƯỜNG SA

20.32

 

NAM NINH

20.05

21.16

HÁN KHẨU

0.37

 

BẰNG TƯỜNG

0.20

2.40

TRỊNH CHÂU

5.23

 

ĐỒNG ĐĂNG

2.21

3.50

BẮC KINH

12.08

 

HÀ NỘI

8.10