Bảng giờ tàu liên vận quốc tế Gia Lâm Nam Ninh

đăng 02:18 24 thg 11, 2013 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 20:20 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways ]

Kể từ ngày 01/01/09, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày tàu khách Quốc Tế Hà Nội - Nam Ninh giữa Nam Ninh (Trung Quốc ) và Gia Lâm (Việt Nam )


Mác tàu:


  • Từ Nam Ninh đi Gia Lâm: mang mác hiệu MR2.
  • Từ Gia Lâm đi Nam Ninh: mang mác hiệu MR1.

Các ga dừng đón tiễn khách: Gia Lâm, Bắc Giang, Đồng Đăng ( Việt Nam ); Bằng Tường, Sủng Tả, Nam Ninh (Trung Quốc ).


Bảng giờ tàu khách Quốc Tế Gia Lâm ( Việt Nam )- Nam Ninh ( Trung Quốc )


TÀU MR1- T8702

TÀU MR2- T8701

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

TÊN GA

GIỜ ĐẾN

GIỜ ĐI

GIA LÂM

 

21.40

NAM NING

 

17.45

BẮC GIANG

22.39

22.42

SÙNG TÁ

19.24

17.28

 ĐỒNG ĐĂNG

2.00

3.00

BẰNG TƯỜNG

21.11

22.41

 BẰNG TƯỜNG

3.41

5.41

ĐỒNG ĐĂNG

23.22

0.22

SÙNG TẢ

7.07

7.10

BẮC GIANG

3.40

3.43

NAM NINH

9.12

 

GIA LÂM

4.45

 


Lưu ý:

- Giá tính theo tỷ giá đồng Franc Thụy Sỹ.

- Giá vé trên là giá trên vé của ngành đường sắt chưa bao gồm dịch vụ giao vé theo yêu cầu

- Giá vé có thể giao động trong theo tỷ giá hàng ngày, vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.