Bảng giờ tàu NA1 tuyến Hà Nội Vinh

đăng 20:30, 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways
Bảng giờ tàu NA1 tuyến Hà Nội Vinh
(Thực hiện từ 0h00 ngày 01/01/2015 đến 06/08/2014)

Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Hà Nội

0

22:30

21:30

Nam Đinh

87

00:12

23:15

Thanh Hóa

175

02:37

02:45

Cầu Giát

250

04:17

04:20

Chợ Sy

279

04:43

04:46

Vinh

319

05:35

05:35
Lưu ý:
Comments