Bảng giờ tàu NA3 tuyến Hà Nội Vinh

đăng 20:32 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:37 1 thg 4, 2015 ]
Bảng giờ tàu NA3 tuyến Hà Nội Vinh

Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Hà Nội

0

23:00

23:00

Nam Đinh

87

00:22

00:27

Thanh Hóa

175

02:37

02:45

Cầu Giát

250

04:17

04:20

Chợ Sy

279

04:43

04:46

Vinh
Lưu ý:
319

05:35

05:35