Bảng giờ tàu NA4 tuyến Vinh Hà Nội

đăng 08:40, 15 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 08:41, 15 thg 5, 2015 ]

Bảng giờ tàu Thống Nhất NA2 tuyến Vinh Hà Nội

Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Vinh

0

20:40

20:40

Chợ Sy

40

21:35

21:38

Cầu Giát

69

22:01

22:04

Thanh Hóa

144

23:47

23:50

Nam Đinh

232

01:49

01:52

Hà Nội

319

04:22

04:22
Lưu ý : Tàu NA3 và tàu NA4 chỉ chạy vào dịp cao điểm, Hè,Lễ, Tết