Bảng giờ tàu tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 01:05, 21 thg 5, 2015 bởi Sapa Tourist   [ cập nhật 20:55, 2 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways ]

                                                 Bảng giờ tàu chạy tuyến vé tàu Hà Nội Lào Cai

(Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2015 đến 31/12/2015)

Lý trình

Tên ga

SP1

SP3

SP5

SP7


LC3

YB1

0+00

Hà Nội

21:40

22:00

19:40

20:17


6:10

12:55

155+350

Yên Bái

01:15

02:05

23:35

0:13


10:40

18:00

237+000

Bảo Hà

03:37

04:19

2:10

02:43


13:45

 

261+650

Phố Lu

4:20

05:03

3:00

03:27


14:35

 

293+586

Lào Cai

5:30

6:10

4:10

4:35


15:55

 Chú ý: Tàu YB1/YB2 (Hà Nội – Yên Bái – Hà Nội) hàng ngày xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. 

Tàu SP6 hàng ngày kết thúc tại ga Long Biên, riêng các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, ngày Lễ, ngày Tết được kết thúc tại ga Hà Nội. Ngày cuối tuần, đông khách chạy thêm tàu LC5/6, LC7/8