Điều kiện‎ > ‎

Điều kiện sử dụng

đăng 19:55 30 thg 7, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 19:58 30 thg 7, 2015 ]

Điều kiện và chính sách sử dụng đảm bảo quyền riêng tư hợp pháp của người sử dụng Website Đường sắt Việt Nam.

Xin hãy đọc kỹ những quy định trong bản chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, xin đừng sử dụng Website của ĐSVN tại các địa chỉ www.duongsatvietnam.com , www.vetau.info, www.duongsathanoi.com và  www.dailyvetauhoa.com  Bằng việc viếng thăm và sử dụng Website ĐSVN tại các địa chỉ nói trên, bạn đã đồng ý những điều khoản của chính sách của ĐSVN về quyền riêng tư được trình bày sau đây.

Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân

ĐSVN cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người viếng thăm Website của Tổng công ty. Xin lưu ý rằng ĐSVN có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về các khách viếng thăm, hình thức kết nối vào Website và các thông tin liên quan đến Website cho những bên thứ ba có uy tín nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng

Để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như diễn đàn hoặc bản tin điện tử, ĐSVN có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, và địa chỉ email.

ĐSVN có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc liên lạc với bạn bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.

Ngoài những thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho ĐSVN, Website này có thể sử dụng công nghệ cho phép ĐSVN thu thập một số thông tin kỹ thuật của bạn như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ Website liên quan nào.

Bảo mật

Xin lưu ý rằng luôn luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.

Tuy nhiên, ĐSVN luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của bạn.

Tính chính xác của thông tin thu thập

ĐSVN có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà ĐSVN có được liên quan đến hoạt động của Website này.

Nhận diện khách viếng thăm

Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để cho phép chúng tôi nhận diện bạn. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà các khách hàng viếng thăm Website này, thông tin này có thể giúp ĐSVN tiếp tục cải thiện Website của mình.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên đĩa cứng của bạn mà những thông tin này được một cookies từ Website này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Website sử dụng chúng. Các cookies được lưu trên máy tính của bạn chứ không phải trên Website này.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies hoặc muốn được thông báo khi chúng được đặt vào thì bạn có thể thiết lập chế độ cho trình duyệt của bạn làm điều này nếu trình duyệt của bạn cho phép.

Thay đổi chính sách riêng tư

ĐSVN có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Website này hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.