Hướng dẫn‎ > ‎

Hướng dẫn hành khách cách nhận hóa đơn điện tử

đăng 01:21, 20 thg 8, 2015 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 01:24, 20 thg 8, 2015 ]

Với các khách hàng đăng ký nhận Hóa đơn điện tử, để xem và tải hóa đơn điện tử về khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Hành khách đăng nhập vào http://hoadon.dsvn.vn

Bước 2. Hành khách nhập các thông tin Mã vé và Mã xác thực trong TRA CỨU HÓA ĐƠN  

Bước 3: Sau khi đăng nhập bằng mã vé và mã xác thực, màn hình hiển thị nội dung   

Khách hàng click vào "Xem"

Màn hình hiển thị hình ảnh hóa đơn điện tử:  

Phía cuối Hóa đơn sẽ có lựa chọn “in hóa đơn” hoặc “tải hóa đơn”   

Tài liệu đào tạo và chăm sóc khách hàng về hóa đơn điện tử 

Khi khách hàng  in hóa đơn sẽ hiển thị như sau   

Với nhân viên: Mỗi nhân viên Đuờng sắt được giao nhiệm vụ sẽ có Tên đăng nhập và Mật khẩu riêng.

Bước 1. Nhân viên đăng nhập vào http://hoadon.dsvn.vn Chọn mục "DÀNH CHO NHÂN VIÊN" 

Tiến hành đăng nhập với thông tin đã đƣợc cấp của mình và điền mã xác thực 

Lúc này, giao diện và cách thực hiện như trường hợp Tra cứu hóa đơn.