Tàu Bông Sen Vàng

Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Vinh Hà Nội

đăng 20:53, 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:54, 1 thg 4, 2015 ]

Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Vinh Hà Nội
Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Vinh

0

21:20

20:20

Chợ Sy

40

21:35

21:38

Cầu Giát

69

22:01

22:04

Thanh Hóa

144

23:47

23:50

Nam Đinh

232

01:49

01:52

Hà Nội
Lưu ý:
319
04:22
04:22

Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Hà Nội Vinh

đăng 20:46, 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:48, 1 thg 4, 2015 ]

Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Hà Nội Vinh
Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Hà Nội

0

21:30

21:30

Nam Đinh

87

23:12

23:15

Thanh Hóa

175

02:37

02:45

Cầu Giát

250

04:17

04:20

Chợ Sy

279

04:43

04:46

Vinh

Lưu ý:
319

05:35

05:35

1-2 of 2