Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Hà Nội Vinh

đăng 20:46 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:48 1 thg 4, 2015 ]
Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Hà Nội Vinh
Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Hà Nội

0

21:30

21:30

Nam Đinh

87

23:12

23:15

Thanh Hóa

175

02:37

02:45

Cầu Giát

250

04:17

04:20

Chợ Sy

279

04:43

04:46

Vinh

Lưu ý:
319

05:35

05:35