Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Vinh Hà Nội

đăng 20:53 1 thg 4, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:54 1 thg 4, 2015 ]
Bảng giờ tàu Bông Sen Vàng tuyến Vinh Hà Nội
Sân Ga

KM

Giờ đến

Giờ đi

Vinh

0

21:20

20:20

Chợ Sy

40

21:35

21:38

Cầu Giát

69

22:01

22:04

Thanh Hóa

144

23:47

23:50

Nam Đinh

232

01:49

01:52

Hà Nội
Lưu ý:
319
04:22
04:22