Thông tin‎ > ‎

Một số quy định bán vé, đổi vé tàu Thống Nhất năm 2013

I- QUY ĐỊNH TRẢ VÉ, ĐỔI VÉ:

1- Tàu Thống Nhất:

- Các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013 mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé là 30% tiền vé.

- Các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013 mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé là 30% tiền vé.

- Mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé đối với các đoàn tàu Thống Nhất chạy trong thời gian khác là 10% tiền vé.

2- Tàu Địa phương:

2.1. Khấu trừ là 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các toa giường nằm điều hòa không khí của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm tuyến Lào Cai mà ngày tàu chạy thuộc các giai đoạn như sau:

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2013 đến hết ngày 03/9/2013;

+ Từ 0 giờ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

2.2. Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với tàu SE19/20, SE23/24, NA1/2, NA3/4, QB1/2 chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013 và từ 0 giờ ngày 30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013.

2.3. Khấu trừ 10% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các đoàn tàu Địa phương và loại chỗ khác với điểm 2.1 và 2.2 trên đây.

2.4. Mức khấu trừ bằng 20% số tiền ghi trên tấm vé khi trả lại vé, đổi vé cước xe máy vận chuyển nguyên chiếc trên các đoàn tàu Địa phương (trừ tàu SE19/20) mà ngày đi tàu từ 0 giờ ngày 30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013.

II- QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BÁN VÉ GIẢM GIÁ TẬP THỂ:

- Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với tàu Địa phương (Trừ tàu SE19/20, SE23/24, NA1/2, NA3/4, QB1/2) chạy trong các giai đoạn:

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2013 đến hết ngày 03/9/2013;

+ Từ 0 giờ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

- Không áp dụng giảm giá cho hành khách mua vé tập thể đi tàu đối với tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6 đến hết ngày 31/7/2013 và từ 0 giờ ngày 30/8 đến hết ngày 03/9/2013.

- Không áp dụng giảm giá cho hành khách mua vé tập thể đi tàu đối với tàu SE19/20, SE23/24, NA1/2, NA3/4, QB1/2 chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/6 đến hết ngày 31/7/2013 và từ ngày 30/8 đến hết ngày 30/9/2013.

III- QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ XÁCH TAY:

Từ ngày 01/5/2011 đối với hành khách đi trên toa xe khách có điều hòa không khí, Đường sắt Việt Nam không nhận chuyên chở hành lý xách tay của hành khách thuộc nhóm hàng hóa có khả năng gây mùi làm ảnh hưởng đến hành khách như: sầu riêng, mít, cá, mắm ..v..v.. Hành khách chỉ được mang theo các loại hành lý trên khi đóng gói hút chân không với chất liệu bao bì kín, chắc chắn để đảm bảo hành lý không gây mùi trong suốt quá trình vận chuyển. Trường hợp hành khách để hành lý xách tay bốc mùi làm ảnh hưởng đến hành khách khác thì ngành Đường sắt sẽ từ chối chuyên chở hành lý xách tay này tại thời điểm phát hiện.

Bạn có thể tham khảo: DANH SÁCH ĐẠI LÝ BÁN VÉ TÀU HỎA