Thông tin‎ > ‎

Quy định bán vé khuyến mại sau hè 2015

đăng 18:46 21 thg 7, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 18:53 21 thg 7, 2015 ]

Quy định bán vé khuyến mại sau hè 2015

CV 1924 (13/7/2015)

A.Thời gian áp dụng : Từ 6/.9.2015

B. Quy định về giá vé:

1. Đối với tàu Thống Nhất: áp dụng cho các tàu SE1/2,  SE5/6, SE3/4, SE7/8, TN1/2:

- HK mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên  giảm giá 50% giá vé.

- HK mua vé trước ngày đi tàu từ 30->59 ngày giảm giá 30% giá vé.

- Chỉ áp dụng khuyến mại với vé cá nhân  và có cự ly vận chuyển từ 1300km trở lên.

- Trả vé, đổi vé:

+ Đối với hành khách mua vé trước 60 ngày trở lên không được đổi vé, trả vé.

+ Đối với  hành khách mua vé trước 30->59 ngày khi trả vé, đổi vé mức chiết khấu là 50% giá vé.

-          Khi bán vé cho hành khách mua vé trước nhiều ngày, Nhân viên phải ghi thêm “ mua vé trước nhiều ngày” vào mặt sau của tấm vébằng bút không tẩy xóa được và đóng dấu.

2. Đối với tàu khách khu đoạn: áp dụng cho tàu SE19/20, NA1/2:

a. Đối với tàu SE19/20:

- Chỉ bán vé khuyến mại trên toa xe ngồi cứng dành riêng (NCKM).

- Giảm giá 30% giá vé ngồi cứng, ưu tiên áp dụng với cự ly từ 200km trở lên.

- Trước hai ngày bán vé không hạn chế cự ly cắt chặng.

b. Đối với tàu NA1/2:

- Chỉ bán vé khuyến mại trên toa xe ngồi cứng dành riêng (NCKM)

-  Giảm giá 30% giá vé ngồi cứng.

c. Điều kiện áp dụng và mức trả vé, đổi vé:

- Chỉ áp dụng cho vé cá nhân.

- Đổi vé: mức phụ thu 10 000đ/1 vé.

- Trả vé:

+ Đối với các vé có thông tin trùng khớp với thông tin của hành khách đi tàu mức chiết khấu  trừ là 5%.

+ Đối với các vé có thông tin không trùng khớp với thông tin hành khách đi tàu mức chiết khấu là 20%.

* Khi bán vé khuyến mại phải ghi chữ “ khuyến mại “ vào mặt sau tấm vé và đóng dấu khách vận trạm.