Thông tin‎ > ‎

Quy định mua, đổi, trả vé tàu Tết Đinh Dậu 2017

đăng 00:04 16 thg 10, 2016 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 00:04 16 thg 10, 2016 ]
Tổng  công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty VTHK Đường sắt Hà Nội vừa ra qui định về việc khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé tàu Tết 2017 kể từ 0 giờ ngày 17/01/2011, cụ thể như sau:

Hành khách đi tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong thời gian từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017 và tàu Thống Nhất só lẻ từ ngày 31/01/2017 đến hết ngày 12/02/2017

Hành khách đi tàu Thống Nhất số lẻ từ ngày `19/01/2017 đến hết ngày 26/01/2017 có ga đi là ga Hà Nội và ga đến từ ga Phủ Lý đến Đồng Hới, tàu Thống Nhất có só chẵn từ ngày 31/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.

Điều kiện áp dụng đối với những vé có in tên và số giấy tờ tùy thân của hành khách trùng khớp với tên và số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận, quy định như sau:

Đối với vé các nhân:
- Khi trả, đổi vé với mức khấu trừ là 30% giá vé.
- Thời gian trả, đổi vé chậm nhất trước giờ tàu chạy là 10 giờ.
Đỗi với tập thể:
- Khi trả, đổi vé với mức khấu trừ là 30% giá vé
- Thời gian trả, đổi vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 24 giờ.