Thông tin‎ > ‎

Quy định mua, trả, đổi vé hành khách trong dịp tết Bính Thân năm 2016

đăng 07:35, 14 thg 1, 2016 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 07:39, 14 thg 1, 2016 ]
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có điều kiện và cơ hội sử dụng phương tiện vận tải đường sắt đi lại trong dịp Tết Bính Thân và hạn chế tối đa nạn cò vé chợ đen làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân có nhu cầu đi lại bằng phương tiện đường sắt.

Thực hiện Công điện số: 30/CĐ-ĐS ngày 12/01/2016 của Tổng công ty ĐSVN V/v Tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua, trả, đổi vé trong dịp Tết Bính Thân – 2016;
Thực hiện Công điện số: 36/CĐ-ĐS ngày 13/01/2016 của Tổng công ty ĐSVN V/v Điều chỉnh chính sách trả, đổi vé trên hệ thống bán vé điện tử;
Thực hiện công điện số: 84/VTSG-KD&CSKH ngày 14/01/2016 của Công ty TNHH MTV VTĐS Sài Gòn V/v Triển khai thực hiện Công điện số: 30/CĐ-ĐS ngày 12/01/2016 và Công điện số: 36/CĐ-ĐS ngày 13/01/2016. 
Đại lý bán vé tàu hỏa chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội xin thông báo Quy định mua, trả, đổi vé trong dịp Tết Bính Thân – 2016 như sau:
I. Quy định trả vé (Thẻ lên tàu hỏa) trong thời gian cao điểm Tết:
1. Trả vé: Với mức khấu trừ là 5% cho đến hết ngày 19/01/2016 theo đúng quy định quản lý vé tàu điện tử, cụ thể:
- Mỗi hành khách chỉ được phép trả tối đa 04 vé;
- Người trả vé phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ trùng với thông tin của người mua vé hoặc thông tin của người đi tàu và có đầy đủ giấy tờ hợp lệ của các vé trả.
2. Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/01/2016 mức khấu trừ trả vé của các mác tàu có ngày đi tại ga xuất phát trong khoảng thời gian từ ngày 29/01/2016 đến ngày 06/02/2016 và từ ngày 11/02/2016 đến ngày 23/02/2016 là 30% số tiền in trên thẻ đi tàu và phải trả vé trước 24 giờ so với giờ tàu chạy, đồng thời chỉ có người có tên trong thẻ đi tàu mới được trả vé.
3. Trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang xem xét ký nhận và đóng dấu trên mặt sau của Thẻ đi tàu với mức khấu trừ vé trả không được thấp hơn 5% với điều kiện hành khách có bản tường trình và được nhận của UBND cấp phường, xã hoặc Giám đốc doanh nghiệp nơi hành khách có hợp đồng lao động.
II. Quy định đổi vé (Thẻ lên tàu hỏa):
1. Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/01/2016 đến khi có lệnh mới:
a) Mức khấu trừ đổi vé: là 10.000 đồng /vé, nếu có đủ các điều kiện sau:
- Có cùng ga đi, ga đến;
- Được đổi vé 01 lần duy nhất;
- Vé đổi phải có ít nhất một trong các thông tin thay đổi so với vé đã mua như: Thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc các loại toa xe. Không thay đổi thông tin hành khách đi tàu.
- Thời gian đổi vé phải trước 24 giờ so với giờ tàu chạy, đồng thời chỉ có người có tên trong Thẻ lên tàu hỏa mới được đổi vé.
b) Sau khi đã đổi vé, nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé thì mức khấu trừ trả vé đối với các vé đã đổi là 30% số tiền in trên thẻ lên tàu hỏa.