Thông tin‎ > ‎

Quy định việc bán vé giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội

đăng 00:02 4 thg 6, 2016 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 00:04 4 thg 6, 2016 ]
Kể từ ngày 1/6/2016 Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội ban hành quy định về việc bán vé giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như sau:

  I. Quy định việc giảm giá vé cho các đổi tượng chính sách xã hội (CSXH):
1. Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khời nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
2. Giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc màu da cam; Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.
3. Miễn vé áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 02 (hai) đối tượng miễn vé đi cùng.

II. Quy định việc giảm giá vé cho các đối tượng khác.
1. Giảm 15% giá vé cho Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên
2. Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi áp dụng mức giảm giá như sau:
a. Giảm 50% giá vé tất cả các loại chỗ ghế ngồi.
b. Giảm 25% giá vé tất cả các loại chỗ giường nằm.
3. Giảm 10% giá vé cho học viên các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp; sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau Đại học).

III. Điều kiện khi mua vé giảm giá và đi tàu.
1. Khi mua vé:
1.1. Đố tượng người cao tuổi: Xuất trình Chứng minh nhận dân (CMND) hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận.
1.2. Đối với trẻ em quy định tại mục 2, phần II văn bản này: Cung cấp thông tin tên và ngày, tháng, năm sinh cho nhân viên bán vé.
1.3. Đối với Học viên, sinh viên quy định tại mục 2, phần II văn bản này phải xuất trình:
- Thẻ học viên, sinh viên do các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện cấp còn hiệu lực;
- Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được pháp luật công nhận.
1.4. Các đối tượng CSXH khác:
- Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được pháp luật công nhận.
- Giấy xác nhận là đối tượng CSXH của cơ quan có thẩm quyển (theo quy định của pháp luật).
Lưu ý: Riêng đối với giấy tờ chứng nhận đối tượng CSXH có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định tại điểm a trên.

2. Khi đi tàu.
2.1. Trẻ em dưới 6 tuổi: Có người lớn đi kèm; Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 112cm).
2.2. Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 132cm).
2.3. Các đối tượng CSXH, đối tượng giảm giá khác: Phải mang theo đầy đủ giấy tờ như khi đi mua vé để xuất trình cho nhân viên đường sắt kiểm tra khi có yêu câu.
2.4. Trường hợp giấy tờ tùy thân có thông tin không đúng với thông tin ghi trên vé giảm giá thì vé giảm giá đó coi như không hợp lệ.

IV. Các quy định khác:
1. Các đối tượng giảm giá trên chỉ được giảm giá khi mua vé theo hình thức cá nhân (không áp dụng cho hình thức mua vé tập thể) và được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách Liên vận quốc tế). 
3. Trường hợp các đối tượng quy định tại phần I, phần II văn bản này được hưởng từ 02(hai) chế độ giảm giá vé trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ giảm giá vé cao nhất.
4. Việc xác định tuổi của các đối tượng quy định tại phần I, phần II văn bản này được căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy tờ tùy thân quy định tại phần III văn bản này.

V.  Tổ chức thực hiện: 
            Văn bản này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/6/2016, bãi bỏ các quy định có liên quan trái với nội dung của văn bản này.