Chạy tàu SN8/SN7 và SN6/SN5 tuyến Sài Gòn - Nha Trang

đăng 00:09 17 thg 6, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 00:10 17 thg 6, 2015 ]

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè tuyến vé tàu Sài Gòn Nha Trang. Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu SN8/SN7 và SN6/SN5 phục vụ hành khách.

Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu SN8/SN7 và SN6/SN5...

Trước đó, Công ty Vận tải ĐS Sài Gòn cũng tổ chức chạy thêm đôi tàu SN3/4 Sài Gòn - Nha Trang

Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu SN8/SN7 và SN6/SN5 tuyến Sài Gòn - Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè. Tàu SN8 xuất phát Sài Gòn vào các ngày 17, 18, 19/6/2015 và các ngày 24, 25, 26/6/2015. Tàu SN7 xuất phát Nha Trang vào các ngày 18, 20, 21/6/2015 và 25, 27, 28/6/2015.

Tàu SN6 xuất phát Sài Gòn chạy vào các ngày 28, 29/6/2015; Tàu SN5 xuất phát Nha Trang vào các ngày 30, 31/6/2015. Trước đó, Công ty Vận tải ĐS Sài Gòn cũng tổ chức chạy thêm đôi tàu SN3/4 Sài Gòn - Nha Trang. Tàu SN3/4 chạy hàng ngày đến 2/8/2015.