Chạy thêm các đôi tàu tuyến Sài Gòn - Phan Thiết

đăng 00:13, 17 thg 6, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 00:13, 17 thg 6, 2015 ]
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè tuyến Sài Gòn - Phan Thiết. Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu SPT4/P5, P6/SPT3, SPT6/P7 và P8/SPT5 phục vụ hành khách.
Tàu SPT4/P5 xuất phát tại Sài Gòn ngày 28/06/2015;
Tàu P6/SPT3 xuất phát tại Phan Thiết ngày 28/06/2015;
Tàu SPT6/P7 xuất phát tại Sài Gòn các ngày 04/07/2015 và 05/07/2015; 
Tàu P8/SPT5 xuất phát tại Phan Thiết các ngày 04/07/2015 và 05/07/2015;
Chú ý: Để thuận lợi cho hành khách đi tàu trên vé chỉ ghi SPT4, SPT3, SPT6 và SPT5./.