Chạy thêm đôi tàu SP7/SP8 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 18:22, 5 thg 1, 2016 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 18:25, 5 thg 1, 2016 ]
Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến Hà Nội Lào Cai. Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội lập thêm đôi tàu SP7, SP8 vào các ngày từ 08/1/2016 đến ngày 24/1/2016.
Các ngày 08/1, 15/1 và ngày 22/1/2016 lập thêm tàu SP7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20h30 phút đến ga Lào Cai lúc 04h45 phút.

Các ngày 10/1, 17/1 và ngày 24/1/2016 lập thêm tàu SP8 xuất phát từ ga Lào Cai lúc 19h40 phút đến ga Hà Nội lúc 04h20 phút.

Trước đó. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã lập thêm tàu du lịch SP8 tuyến Lào Cai Hà Nội chạy ban ngày nhưng do nhu cầu đi lại của hành khách nên đã ngừng chạy tàu SP8 (chiều Lào Cai - Hà Nội) một thời gian.