Chạy thêm tàu SNT5 và SNT6 tuyến Nha Trang Sài Gòn

đăng 19:31, 28 thg 2, 2016 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 19:32, 28 thg 2, 2016 ]
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến Nha Trang Sài Gòn. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo về kế hoạch lập đôi tàu SNT5/SNT6 như sau:
- Tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn các ngày Thứ 6 và Thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 04/3/2016 cho đến khi có thông báo mới

- Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 05/3/2016 cho đến khi có thông báo mới.

1. Tàu SNT6 chạy tại ga Sài Gòn lúc 22 giờ 25 phút đến ga Nha Trang lúc 06 giờ 47 phút sáng hôm sau. Các ga đón tiễn khách gồm 6 ga: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Cà Ná, Tháp Chàm và Nha Trang. 

2. Tàu SNT5 chạy tại ga Nha Trang lúc 11 giờ 00 phút về ga Sài Gòn lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày. Các ga đón tiễn khách gồm 7 ga: Nha Trang, Tháp Chàm, Cà Ná, Sông Mao, Bình Thuận, Biên Hòa và Sài Gòn.

3. Kể từ ngày 04/3/2016 trở đi tạm dừng chạy tàu STC2 Sài Gòn đi Tháp Chàm, và kể từ ngày 05/3/2016 trở đi tạm dừng chạy tàu STC1 Tháp Chàm đi Sài Gòn đến khi có thông báo mới.