Kế hoạch chạy tàu dịp lễ mùng 2 tháng 9

đăng 20:33 27 thg 8, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:40 27 thg 8, 2015 ]

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đồng Hới - Đà Nẵng - Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu QB1 khởi hành tại ga Hà Nội lúc 20h35 ngày 29/8 từ Hà Nội đến Đồng Hới và tàu QB2 khởi hành tại ga Đồng Hới lúc 16h40 ngày 1/9 từ Đồng Hới về Hà Nội.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài bốn đôi tàu chạy hàng ngày, sẽ tổ chức chạy thêm tàu SP5, khởi hành từ ga Hà Nội lúc 19h ngày 29/8 và tàu SP9, khởi hành từ ga Hà Nội lúc 22h45 ngày 29/8, ngành Đường sắt sẽ lập thêm tàu SP6 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 20h55 ngày 1/9 và SP10 khởi hành lúc 21h30 từ ga Lào Cai về ga Long Biên.

Tuyến Hà Nội - Vinh, ngoài đôi tàu chạy hàng ngày, sẽ tổ chức chạy thêm tàu NA7 khởi hành lúc 23h15 ngày 29/8 và tàu NA9 khởi hành 23h35 ngày 29/8 từ ga Hà Nội. Cùng đó, Đường sắt sẽ lập thêm tàu NA8 khởi hành 22h25 ngày 1/9 từ ga Vinh về Hà Nội và lập thêm tàu NA8 ngày 2/9 từ Vinh về Giáp Bát; Tàu NA12 khởi hành 11h25 ngày 2/9 từ ga Vinh về Hà Nội.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài 4 đôi tàu chạy hàng ngày, sẽ chạy thêm tàu LP10 khởi hành 16h5 ngày 2/9 từ Hải Phòng về Long Biên.