Lập thêm 14 đoàn tàu khách phục vụ dịp Lễ 2/9

đăng 08:31, 21 thg 8, 2017 bởi Sapa Tourist   [ đã cập nhật 08:36, 21 thg 8, 2017 ]
Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9, ngoài các tàu Thống nhất và Khu đoạn chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu khách trên các tuyến để phục vụ hành khách như sau :

1. Tuyến Hà Nội – Vinh: (các tàu chạy hàng ngày NA1, NA2)

Mác tàu

Ngày chạy

Các ga đỗ đón, trả khách

Ga xuất phát

Ga kết thúc

Tàu NA3

Ngày

31/8,1/9

Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh

Hà Nội 23h00

Vinh 5h50

Tàu NA7

Ngày 1/9

Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh

Hà Nội 23h20

Vinh 6h50

Tàu TH1

Ngày 2/9

Hà Nội, Giáp Bát, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Hà Nội 7h45

Thanh Hóa 11h50

Tàu NA4

Ngày 3/9, 4/9

Vinh, Chợ Sy, Cầu Giát, Thanh Hóa, Hà Nội

Vinh 19h45

Hà Nội 3h00

Tàu NA12

Ngày 4/9

Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội

Vinh 13h00

Hà Nội 19h05

Tàu TH2

Ngày 4/9

Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Giáp Bát, Hà Nội.

Thanh Hóa 13h00

Hà Nội 16h40

2. Tuyến Hà Nội – Đồng Hới :

Mác tàu

Ngày chạy

Các ga đỗ đón, trả khách

Ga xuất phát

Ga kết thúc

Tàu QB1

Ngày 31/8,1/9

Hà Nội, Nam Định, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới.

Hà Nội 21h10

Đồng Hới 8h30

Tàu QB2

Ngày 4/9

Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh, Hà Nội

Đồng Hới 17h10

Hà Nội 5h10

3. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng:

(các tàu chạy hàng ngày HP1, HP2, LP5, LP6, LP7, LP8)

Mác tàu

Ngày chạy

Các ga đỗ đón, trả khách

Ga xuất phát

Ga kết thúc

Tàu LP10

Ngày 4/9

Hải Phòng, Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Hải Phòng: 16h20

Hà Nội 19h10

4. Tuyến Hà Nội – Lào Cai:

(các tàu chạy hàng ngày SP1, SP2, SP3, SP4, LC3, LC4)

Mác tàu

Ngày chạy

Các ga đỗ đón, trả khách

Ga xuất phát

Ga kết thúc

Tàu SP7

Ngày 1/9

Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Phúc Yên, Yên Bái, Mậu A, Trái Hút, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai

Hà Nội 22h30

Lào Cai  7h00.

Tàu SP8

Ngày 3/9

Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Trái Hút, Mậu A, Yên Bái, Chí Chủ, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Lào Cai 19h40

Hà Nội 4h20


Hành khách có nhu cầu đặt vé trên các tuyến  tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại, Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại và tuyến Hà Nội – Lào Cai và ngược lại có thể gọi số điện thoại 02439167355 đặt vé tàu hoặc tổng đài CSKH: 19001224