Lập thêm tàu SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai

đăng 20:11, 21 thg 8, 2016 bởi Duy Do Van

Để phục vụ nhu cầu đi lại của Hành khách trong dịp Lễ Quốc khách 02/09/2016, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội lập thêm tàu SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai với hành trình như sau:

Tuyến Hà Nội Lào Cai

2 Ngày 02/09/2016 lập tàu SP7 (ram xe tàu 7202 ngày 02/09/2016) với thành phần:

Máy + 1 CV-PD + 2An24ĐH + 2An28ĐH + 2Bn42ĐH + 2A64ĐH = 9 xe.

- Đánh số xe 2An24ĐH số 1,2: 2 An28ĐH số 3,4: 2Bn42ĐH số 5,6: 2A64ĐH số 7,8.

- Phương án bán vé để các đơn vị bán vé phục vụ hành khách

-Hành trình, ga đỗ nhận trả khách tàu SP7 theo BĐCT hàng, tàu khách phía Bắc Sông Hồng số 3349/BĐCT-ĐS ngày 02/11/2015 của Tổng công ty ĐSVN

- Gía vé tàu SP7 THEO QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN 1186/VTYHN-KD ngày 07/06/2016 >> Xem thêm: Bảng giá vé tàu SP7 tuyến Hà Nội Lào Cai

Hành khách có nhu cầu đặt vé tàu Hà Nội Lào Cai và ngược lại dịp Lễ Quốc khách 02/09/2016 có thể liên hệ qua các đại lý bán vé tàu hỏa hoặc gọi số điện thoại đặt vé tàu 0438770298 để được phục vụ.

Comments