Lịch chạy tàu trước và sau Tết Bính Thân 2016

đăng 20:12 5 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 20:24 18 thg 10, 2015 ]

LỊCH CHẠY TÀU PHỤC VỤ TẾT

Từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 25/02/2016 chia ra làm 03 giai đoạn ( Trước Tết; ngày nghỉ Tết; Sau Tết ) (Thực hiện theo Kế hoạch số 2426/ĐS-KH ngày 20/8/2015 của Tổng Công ty ĐSVN và Kế hoạch số 1369/KH-VTSG ngày 28/8/2015) A/Tàu khách Thống nhất I/Trước Tết: Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 06/02/2016

1.Tàu SE13/SE14 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn kể từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 21/02/2016

2.Tàu TN17/TN18 chạy Hà Nội, Sài gòn đền hết ngày 05/02/2016

3.Tàu TN3 chạy Hà Nội ngày 26/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016. -Riêng tàu TN3 xuất phát Hà Nội ngày 04/02/2016 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng và quay tàu SE24 ngày 05/02/2016 tại ga Đà Nẵng về Hà Nội tạm ngừng chạy. -Tàu TN4 chạy Sài Gòn từ ngày 26/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016

4.Tàu TN5 chạy Hà Nội ngày 26/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016. -Riêng ngày 27/01/2016 tại Hà Nội không có tàu TN5. -Tàu TN5 xuất phát Hà Nội ngày 05/02/2016 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng và quay tàu SE24 ngày 06/02/2016 tại ga Đà Nẵng về Hà Nội tạm ngừng chạy.

-Tàu TN6 chạy Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016

5. Tàu TN7/TN8 chạy Hà Nội, Sài Gòn từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016

6.Tàu SE9/SE10 giữa Hà Nội - Nha Trang và ngược lại -Tàu SE9 xuất phát Hà Nội các ngày 26, 27/01/2016 đến Ga Sài Gòn là ga cuối cùng quay tàu SE10 các ngày 28, 29/01/2016 từ Sài gòn đến Hà Nội -Tàu SE9 chạy ga Hà Nội từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 04/02/2016, đến ga Nha Trang là ga cuối cùng quay tàu SE10 cùng ngày. Riêng ngày 28/01/2016tại ga Hà Nội không có tàu SE9. Tàu SE10 xuất phát Nha Trang từ ngày 31/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016

7.Tàu SE17 chạy ga Hà Nội các ngày 27,29,31/01/2016 và các ngày 02, 04,06/02/2016 -Tàu SE18 chạy Sài Gòn các ngày 25, 27, 29, 31/01/2016 và các ngày 02, 04/02/2016

8.Tàu SE15/SE16 giữa Vinh - Sài gòn và ngược lại -Tàu SE15 chạy ga Vinh từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016 -Tàu SE16 xuất phát Sài Gòn từ ngày 28/01/2016 đến 06/02/2016

9.Tàu SE11/SE12 giữa Vinh - Sài Gòn và ngược lại Tàu SE11 chạy ga Vinh từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016 Tàu SE12 chạy ga Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016

10.Tàu TN21/TN22 giữa Thanh Hóa - Sài Gòn và ngược lại -Tàu TN21 chạy ga Thanh Hóa từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016 -Tàu TN22 chạy ga Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016 ( Riêng ngày 28/01/2016 tại ga Sài Gòn không có tàu TN22 )

11.Tàu SE29/SE30 giữa Hà Nội - Sài gòn và ngược lạiTàu SE29 chạy ga Hà Nội từ ngày 26/01/2016 đến hết ngày 04/02/2016Tàu SE30 chạy ga Sài Gòn từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 06/02/2016

 

II/Thời gian nghỉ Tết ( Từ ngày 07/02/2016 đến ngày 10/02/2016 )

Tổ chức chạy thường xuyên 05 đôi tàu khách Thống nhất suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại: SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6; SE7/SE8 và SE13/SE14 ( Các ga đỗ đón trả khách tàu SE13/SE14 áp dụng như thời điểm trước Tết)

 

III/Sau Tết ( Từ ngày 11/02/2016 đến ngày 25/02/2016 )

1.Tại Hà Nội và Sài Gòn: -Tàu TN17/TN18 chạy lại từ 12/02/2016 cho đến hết ngày 25/02/2016 khôi phục tàu TN1/TN2; -Tàu TN3/TN4 chạy lại từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 22/02/2016; -Tàu TN5/TN6 chạy lại từ ngày 12/02/2016 đến hết ngày 27/02/2016; -Tàu TN7/TN8 chạy lại từ ngày 13/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016.

2.Tại Vinh và Sài Gòn: -Tàu SE11/SE12 chạy ga Vinh, Sài gòn từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016; -Tàu SE15/SE16 chạy ga Vinh, Sài gòn từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016.

3.Tại Đồng Hới và Sài Gòn: -Tàu SE10 chạy Sài gòn từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016; -Tàu SE9 chạy ga Đồng Hới từ ngày 13/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016

4.Tàu SE17/SE18: -Tàu SE17 chạy ga Hà Nội các ngày 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,/02/2016 -Tàu SE18 chạy Sài Gòn các ngày 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/02/2016

5.Tàu TN21/TN22: - Tàu TN21 chạy ga Thanh Hóa từ ngày 12/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016; - Tàu TN22 chạy ga Sài gòn từ ngày 14/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016.

6.Tàu SE29/SE30: -Tàu SE29 chạy ga Hà Nội từ 12/02/2016 đến hết ngày 23/02/2016; -Tàu SE30 chạy ga Sài Gòn từ 14/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016.

B/Tàu khách khu đoạn

1.Tàu SE22/21 giữa Sài Gòn - Huế:

Tàu SE22 chạy Sài gòn kể từ ngày 22/01/2016 và tàu SE21 chạy ga Huế kể từ ngày

24/01/2016 cho đến khi có lệnh mới được điều chỉnh như sau:

-Tàu SE21 chạy ga Huế đến hết ngày 05/02/2016 và tàu SE22 chạy tại ga Sài Gòn đến hết

ngày 06/02/2016;

-Tàu SE21 chạy lại tại Huế bắt đầu từ ngày 11/02/2016 và tàu SE22 chạy lại tại Sài Gòn

kể từ ngày 12/02/2016.

2.Tàu SE26/SE25 giữa Sài gòn - Quy Nhơn: Chạy liên tục không nghỉ Tết.

3.Tàu SNT1/SNT2 giữa Sài gòn - Nha Trang:

-Bãi bỏ Tàu SNT1/SNT2 chạy ga Nha Trang, Sài Gòn ngày 07/02/2016 ( tức ngày 29

tháng Chạp năm Ất Mùi). Kể từ ngày 08/02/2016 tàu SNT1/SNT2 chạy lại bình thường.

4.Tàu N12/11 giữa Nha Trang - Tuy Hòa: Tạm ngừng chạy tàu N12/11 từ ngày 21/01/2016

cho đến khi có lệnh mới. Kế hoạch chạy tàu N12/11 trong những ngày Tết có văn bản sau.

5.Tàu SQ1/2 giữa Quảng Ngãi - Sài Gòn: Lập tàu SQ1/2 chạy hàng ngày từ Sài Gòn đến

Quảng Ngãi và ngược lại vào những ngày cao điểm trước và sau Tết, kế hoạch chạy tàu cụ

thể có văn bản riêng.