Tăng cường phục vụ khách 02/09 tàu Thống Nhất

đăng 07:16, 31 thg 8, 2013 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 19:50, 22 thg 7, 2015 bởi Sapa Tourist ]

I- KẾ HOẠCH CHẠY TÀU:

1- Kế hoạch tàu đi:

Mác tàu

Ga đi

Giờ đi

Ga đến

Giờ đến

1- Tuyến Hà Nội – Sài Gòn:

SE1

Hà Nội

19.00

Sài Gòn

3.45

SE3

"

23.00

"

4.30

SE5

"

09.00

"

18.37

SE7

"

6.15

"

15.11

TN1

"

13.15

"

3.05

2- Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng:

SE19

Hà Nội

19.35

Đà Nẵng

12.10

3- Tuyến Hà Nội – Lào Cai:

SP1

Hà Nội

21.10

Lào Cai

5.35

SP3

"

21.50

"

6.15

SP7

"

20.35

"

4.55

LC1

"

22.00

"

7.25

SP5 (Chạy thêm ngày 29, 30, 31/8)

"

19.40

"

4.22

SP9 (Chạy thêm ngày 30/8)

"

22.35

"

8.05

LC7 (Chạy thêm ngày 30/8)

"

23.05

"

9.05

LC3

"

6.10

"

16.35

YB1 (Ngày thường)

Long Biên

13.06

Yên Bái

18.00

YB1 (Từ 31/8 đến 02/9/2013)

Hà Nội

12.55

 

 

4- Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa - Vinh:

NA1

Hà Nội

21.30

Vinh

5.04

NA3 (Chạy thêm ngày 30/8)

Hà Nội

22.00

Vinh

5.28

NA7 (Chạy thêm ngày 30/8)

Hà Nội

22.30

Vinh

6.55

TH5 (Chạy thêm ngày 31/8)

Hà Nội

7h00

Thanh Hóa

10.57

5- Tuyến Hà Nội – Hải Phòng:

HP1

Hà Nội

6.00

Hải Phòng

8.15

LP3

Long Biên

9.20

"

12.00

LP5 (Ngày thường)

Long Biên

15.30

Hải Phòng

18.00

 LP5 (Từ 31/8 đến 02/9/2013)

Hà Nội

15.20

 

 

LP7 (Ngày thường)

Long Biên

18.10

Hải Phòng

20.47

LP7 (Từ 31/8 đến 02/9/2013)

Hà Nội

18.00

 

 

6- Tuyến Hà Nội – Quán Triều:

QT91

Long Biên

14.35

Quán Triều

17.20

2- Kế hoạch tàu về:

Ngoài các tàu chạy hàng ngày còn tổ chức chạy thêm các tàu như sau:

Mác tàu

Ga đi

Giờ đi

Ga đến

Giờ đến

1- Tuyến HNội - THóa - Vinh:

 

 

 

 

NA4 (Chạy ngày 02/9)

Vinh

21.10

Hà Nội

4.48

NA10 (Chạy ngày 02/9)

Vinh

10.30

Hà Nội

17.10

TH6 (Chạy ngày 02/9)

Thanh Hóa

14.00

Hà Nội

18.00

2- Tuyến HNội - Lào Cai:

 

 

 

 

SP6 (Chạy ngày 01/9)

Lào Cai

21.30

Hà Nội

6.55

SP6 (Chạy ngày 02/9)

Lào Cai

21.30

Long Biên

6.45

SP10 (Chạy ngày 02/9)

Lào Cai

22.10

Long Biên

7.25

LC10 (Chạy ngày 31/8)

Lào Cai

8.10

Hà Nội

17.35

LC10 (Chạy ngày 30/8)

Lào Cai

8.10

Hà Nội

19.15

BH2 (Chạy ngày 01/9)

Lào Cai

8.00

Hà Nội

19.30

 

 

 

 

 

3- Tuyến HNội – Hải Phòng:

 

 

 

 

LP10 (Chạy ngày 02/9)

Hải Phòng

15.45

Hà Nội

18.36

3- Quy định khác:

- Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2013 các tàu LP5/6, LP7/8, YB1/2 được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

II- QUY ĐỊNH BÁN VÉ PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH:

1- Quy định trả vé, đổi vé:

1.1. Tàu Thống Nhất:

- Các tàu Thống Nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013 mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé 30% tiền vé.

Mức khấu trừ khi trả vé, đổi vé đối với các đoàn tàu Thống Nhất chạy trong thời gian khác 10%tiền vé.

1.2. Tàu Địa phương:

1.2.1. Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các toa giường nằm điều hòa không khí của các tàu SP1/2, SP3/4, SP5/6, SP7/8, LC1/2 và các tàu lập thêm tuyến Lào Cai mà ngày tàu chạy thuộc các giai đoạn như sau:

 

+ Từ 0 giờ ngày 21/5/2013 đến hết ngày 03/9/2013,

1.2.2. Khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với tàu SE19/20, NA1/2 chạy trong thời gian từ 0h00 ngày30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013.

 

1.2.3. Khấu trừ 10% tiền vé khi trả vé, đổi vé đối với các đoàn tàu Địa phương và loại chỗ khác với điểm 1.2.1 và 1.2.2 trên đây.

1.2.4. Mức khấu trừ bằng 20% số tiền ghi trên tấm vé khi trả lại vé, đổi vé cước xe máy vận chuyển nguyên chiếc trên các đoàn tàu Địa phương (trừ tàu SE19/20) mà ngày đi tàu thuộc giai đoạn từ 0 giờ ngày 30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013.

2. Quy định trong công tác bán vé tập thể:

- Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu đối với tàu Địa phương (Trừ tàu SE19/20 và NA1/2) chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 21/5/2013 đến hết ngày 03/9/2013.

- Không áp dụng giảm giá cho hành khách mua vé tập thể đi tàu đối với tàu Thống Nhất và tàuSE19/20NA1/2 chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 30/8/2013 đến hết ngày 03/9/2013.