Tổ chức chạy thêm đôi tàu SPT4 và SPT3 kể từ ngày 06/09/2013 đến hết ngày 28/10/2013
Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn xin thông tin đến quý khách hàng :
Kể từ ngày 06/09/2013 đến hết ngày 28/10/2013  Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu SPT4/ SPT3 :
     - SPT4:  chạy tại Sài Gòn các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, kể từ ngày 06/09/2013 đến hết ngày 27/10/2013.
                    Xuất phát tại ga Sài Gòn  lúc 17:30 đến ga Phan Thiết lúc 21:28.
     - SPT3:  chạy tại  Phan Thiết các ngày  thứ bảy, chủ nhật, thứ hai hàng tuần, kể từ ngày 07/09/2013 đến hết ngày 28/10/2013.
                    Xuất phát tại ga  Phan Thiết vào lúc 06:10  đến ga Sài Gòn lúc 10:55. 
Nguồn: Đường sắt Việt Nam