Giảm 50% giá vé tàu SE19/SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng

đăng 06:51 15 thg 2, 2016 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 06:54 15 thg 2, 2016 ]

Đại lý bán vé tàu hỏa chi nhánh Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội khuyến mại vé tàu đặc biệt đối với tàu SE19/20 (tuyến Hà Nội Đà Nẵng). Theo đó, mức giảm cao nhất là giảm 50% giá vé tàu SE19/SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng.

1. Tàu SE19/20 (Tuyến Hà Nội Đà Nẵng):

1.1 Thời gian áp dụng: Hành khách mua vé để đi tàu trong các ngày từ 0h00 ngày 04/01/2016 đến hết ngày 30/01/2016 và từ 0h00 ngày 18/02/2016 đến hết ngày 14/04/2016

1.2. Đối với vé cá nhân.

a. Quy định giá khuyến mãi.

- Hành khách mua vé trước 60 ngày trở lên: Giảm 50% giá vé;

- Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 đến 59 ngày: Giảm 40% giá vé;

- Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 40 đến 49 ngày: Giảm 30% giá vé;

- Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 39 ngày: Giảm 20% giá vé.

b. Điều kiện áp dụng:

- Áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu có cự từ 600Km trở lên.

- Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể và các Công ty (đơn vị) đó ký hợp đồng mua vé tập thể có chỗ ổn định lâu dài.

- Các đối tượng trọng diện chính sách xã hội khi mua vé đi tàu trong trường hợp đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá, khi mua vé đi tàu chỉ được áp dụng một chương trình giảm giá cao nhất.

c. Quy định đổi, trả vé.

- Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên không được trả vé, đổi vé.

- Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày đến 49 ngày khi trả vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 40% giá vé.

1.2. Đối với vé tập thể:

a.  Tập thể đi các mác tàu số lẻ vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu; Đi các mác tàu số chẵn vào các ngày thứ  Chủ nhật, thứ Hai hàng tuần áp dụng mức giảm giá vé theo quy định tại điểm a, mục 4 văn bản số 3476/ĐS-KHKD ngày 15/10/2014 của Tổng công ty ĐSVN

b. Tập thể đi các mác tàu số lẻ vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư; Đi các mác tàu số chẵn vào các ngày thứ thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu thứ Bảy hàng tuần quy định như sau:

- Tập thể hành khách đi từ 20 người đến 50 người được chiết khấu giảm 6% giá vé định ga của các loại chỗ sử dụng.

- Tập thể hành khách đi từ 51 người đến 100 người được chiết khấu giảm 10% giá vé định ga của các loại chỗ sử dụng.

- Tập thể hành khách đi từ 101 người trở lên được chiết khấu giảm 14% giá vé định ga của các loại chỗ sử dụng.

c. không áp dụng cho các Công ty có ký hợp đồng mua vé trả c­ước trọn gói.