Giảm giá cho các tập thể mua vé tàu địa phương

đăng 07:48, 29 thg 11, 2013 bởi Duy Do Van   [ cập nhật 00:33, 17 thg 6, 2015 bởi Hanoi Railways ]
Giảm giá cho các tập thể mua vé tàu Địa phương kể từ ngày 06/06/2013

 1. Hành khách mua vé tập thể đi trên các đoàn tàu SH1/2, SQN1/2, SNT1/2, SN3/4, SN5/6, SPT1/2, PT3/4 được hưởng mức giảm giá như sau:

- Tập thể từ 20 người đến 29 người được giảm 2% giá vé theo loại chỗ đã mua.

- Tập thể từ 30 người đến 39 người được giảm 4% giá vé theo loại chỗ đã mua.

- Tập thể từ 40 người đến 49 người được giảm 8% giá vé theo loại chỗ đã mua.

- Tập thể từ 50 người trở lên  được giảm 10% giá vé theo loại chỗ đã mua.

2. 2. Giảm giá vé cho hướng dẫn viên đoàn tàu:

- Giảm 50% giá vé (loại ghế ngồi mềm điều hòa) cho một hướng dẫn viên đối với tập thể mua vé đoàn từ40 người đến 79 người ( không tính hướng dẫn viên).

- Giảm 50% giá vé (loại ghế ngồi mềm điều hòa) cho hai hướng dẫn viên đối với tập thể mua vé đoàn từ80 người trở lên ( không tính hướng dẫn viên).