Giảm giá đối với vé tàu Thống Nhất và tàu địa phương khu đoạn tuyến Bắc Nam

đăng 19:03 21 thg 7, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 19:05 21 thg 7, 2015 ]
Để nâng cao thị phần vận tải, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện đường sắt trong kỳ thấp điểm sau đợt phục vụ Hè 2015

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức bán vé khuyến mại giảm giá mua vé trước nhiều ngày áp dụng cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách Thống nhất SE3/SE4, SE7/SE8, TN1/TN2.

Áp dụng cho hành khách đi tàu trong thời gian kể từ 0 giờ ngày 06/09/2015 đến hết ngày 31/12/2015. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách.
Điều kiện :
-          Áp dụng đối với hành khách đi tàu có cự ly vận chuyển từ 1300 Km trở lên, trong thời gian từ 0 giờ ngày 06/9/2015 đến hết ngày 31/12/2015.
-          Không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể.

Mức giảm :
-          Mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên : giảm 50% giá vé.
-          Mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày đến 59 ngày : giảm 30% giá vé.

Quy định về trả vé, đổi vé :
-          Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên không được trả lại vé, đổi vé.
-          Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày đến 59 ngày khi trả vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 50% giá tiền ghi trên vé. >>Xem thêm: Giảm giá vé tàu Thống Nhất và tàu địa phương khu đoạn tuyến Bắc Nam trước nhiều ngày