Giảm giá vé hành khách, mua trước nhiều ngày

đăng 19:27 4 thg 9, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 19:58 4 thg 9, 2015 ]
Để phù hợp với giá nhiên liệu giảm, nâng cao thị phần vận tải, thu hút hành khách đi tàu trong thời kỳ thấp điềm, Công ty vận tải Đường sắt Sài Gòn tiếp tục chương trình khuyến mãi giảm giá mua vé trước nhiều ngày.
Giảm giá vé tàu Thống Nhất


-  Khuyến mãi áp dụng cho các mác tàu thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, TN1/TN2 từ 0 giờ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 18/01/2016 và từ 0 giờ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 14/04/2016.

-  Khuyến mãi áp dụng cho các mác tàu Khu đoạn từ 0 giờ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 18/01/2016 và từ 0 giờ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 14/04/2016.

-  Khuyến mãi áp dụng cho các mác tàu SE21/SE22 từ 0 giờ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 18/01/2016 và từ 0 giờ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 14/04/2016./