Giảm giá vé tàu Thống Nhất mua vé trước nhiều ngày

đăng 06:38 15 thg 2, 2016 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 07:04 15 thg 2, 2016 ]
Khuyến mại giảm giá mua vé trước nhiều ngày áp dụng cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE5/SE6, TN1/TN2 (tuyến Hà Nội Sài Gòn) như sau:
Áp dụng cho hành khách đi tàu trong thời gian kể từ 0 giờ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 18/01/2016. và từ 0 giờ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 14/04/2016 Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách.

1. Mức giảm:

Mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên: giảm 50% giá vé;

Mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên: giảm 30% giá vé.

2. Điều kiện:

Áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu có cự ly vận chuyển từ 1.300km trở lên;

Giá vé này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể và các Công ty (đơn vị) đã ký hợp đồng thuê xe, đoàn tàu trả cước trọn gói.

3. Quy định về trả vé, đổi vé:

Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên không được trả lại vé, đổi vé;

Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày đến 59 ngày khi trả vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 50% của tiền ghi trên vé./.

I. Khuyến mại giảm giá mua vé SE21/SE22 trong thời gian kể từ 0 giờ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 18/01/2016 và từ 0 giờ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 14/04/2016 áp dụng cho toa ngồi cứng không điều hòa (toa số 4(B80)). Mức giảm giá là 20% giá vé hiện hành đối với hành khách đi tàu có cự ly vận chuyển từ 750km trở lên (Không áp dụng khuyến mại giảm giá đối với hành khách mua vé tập thể đi trên xe bán vé khuyễn mại giảm giá)./.