Tuyến Hà Nội Hải Phòng

Tuyến đường sắt Hà Nội  Hải Phòng được thực dân Pháp khởi công xây dựng từ năm 1901 nhằm mục tiêu biến con đường huyết mạch này thành phương tiện chủ yếu phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược tại vùng Bắc Bộ. Ngày 16-6-1902, toàn tuyến được chính thức đưa vào khai thác

Tuyến đường sắt này dài 102 km đi qua 4 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng nó chính là một "cạnh" của tam giác phát triển kinh tế (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.

1 - Ga HÀ NỘI: Hàng ngày có tàu HP2 đến ga Hà Nội, riêng thứ 7, chủ nhật, lễ, tết có thêm 1 đôi tàu LP5/6. Ngày nào lượng khách tăng đột biến sẽ có thêm 1 tàu LP10 đến ga Hà Nội lúc 17h20' (chạy Hải Phòng 14h40 và dừng Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên).

2 - Trạm Long Biên (ga Hà Nội): Hàng ngày có 3 đôi tàu LP3/2, LP5/6 và LP7/8 đi và đến Long Biên.

Công trình trên khu gian: Cầu Long Biên

3 - Ga Gia Lâm : Tàu HP1 xuất phát tại đây. Tất cả các mác tàu khách trên tuyến Hải Phòng đều dừng đón trả khách ở ga này. Ga Gia Lâm là điểm nối đi các tuyến phía bắc và có đường nhánh vào kho xăng Đức Giang

Công trình trên khu gian: Cầu Chui

4 - Ga Cầu Bây

Công trình trên khu gian: Cầu Bây

5 - Ga Phú Thụy

Công trình trên khu gian: Cầu Như Quỳnh, Cầu vượt Như Quỳnh

6 - Ga Lạc Đạo. Theo đúng biểu đồ chạy tàu, tàu LP10 sẽ tránh tàu LP5 ở ga này. (nếu ngày đó có chạy LP10)

Công trình trên khu gian: Cầu Bà Sinh

7 - Ga Tuấn Lương. Theo đúng biểu đồ chạy tàu hiện tại, tàu LP3 sẽ tránh tàu LP6 ở ga này.

Công trình trên khu gian: Cầu Giằng

8 - Ga Cẩm Giàng : Tất cả các tàu khách trừ HP1/2 đều dừng đón trả khách ở ga này. Thời gian dừng đón trả khách là 3 phút, riêng với LP8 là 5 phút.

9 - Ga Cao Xá

Công trình trên khu gian: Cầy vượt đường 5 (Cầu Đồng Niên)

10 - Ga Hải Dương : Tất cả các mác tàu khách đều dừng đón trả khách ở ga này. Thời gian dừng đón trả khách là 5 phút.

Công trình trên khu gian: Cầu Phú Lương

11 - Ga Tiền Trung

Công trình trên khu gian: Cầu Lai Vu đường sắt

12 - Ga Phạm Xá

13 - Ga Phú Thái: Tất cả các mác tàu khách trừ HP2 đều dừng đón trả khách ở ga này. Thời gian dừng mỗi đoàn tàu là 3 phút.

14 - Ga Dụ Nghĩa

Công trình trên khu gian: Cầu vượt đường 5, Cầu vượt đường 10

15 - Ga Vật Cách: Từ ga này có đường sắt vào cảng Vật Cách

16 - Ga Thượng Lý: Từ ga này có đường nhánh vào kho xăng dầu.

Công trình trên khu gian: Cầu Tam Bạc

17 - Ga HẢI PHÒNG: Tất cả các mác tàu khách đều xuất phát và kết thúc tại đây. ga Hải Phòng còn có đường sắt tiếp ra các cảng số 1 Hải Phòng, cảng Chùa Vẽ và cảng Viconsip.

Giờ tàu đi và đến ga Hải Phòng, Long Biên (Hà Nội)

Tàu số chẵn

- Tàu LP2 xuất phát Hải Phòng 6h10, dừng Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, đến Long Biên 8h40.

- Tàu LP6 xuất phát Hải Phòng 8h55, dừng Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, đến Long Biên 11h15 (ngày thường), đến Hà nội 11h25 (T7, CN, Lễ, tết).

- Tàu LP8 xuất phát Hải Phòng 15h10, dừng Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, đến Long Biên 17h40.

- Tàu HP2 xuất phát Hải Phòng 18h40, dừng Hải Dương, Gia Lâm, đến Hà Nội 21h05.

Tàu số lẻ

- Tàu HP1 xuất phát Gia Lâm 6h15, dừng Hải Dương, Phú Thái, đến Hải Phòng lúc 8h15.

- Tàu LP3 xuất phát Long Biên 9h30, dừng Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, đến Hải Phòng lúc 12h10.

- Tàu LP5 xuất phát Hà Nội 15h25 (T7, CN, lễ, tết), xuất phát Long Biên 15h35 (ngày thường), dừng Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, đến Hải Phòng lúc 18h00.

- Tàu LP7 xuất phát Long Biên 18h10, dừng Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, đến Hải Phòng lúc 20h35.