Tuyến Hà Nội Lào Cai

Tuyến Hà Nội Lào Cai
Tuyến đường dài 294 km đi qua 5 tỉnh thành Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Toàn tuyến có ga, trạm với lý trình và công lệnh tốc độ như sau:
1. Ga Hà Nội Km 0 Ga khởi hành tất cả tàu khách đi Lào Cai đều xuất phát từ ga Hà Nội

2. Ga Long Biên 25 km/h 

3. Ga Gia Lâm Km5+440

4. Ga Yên Viên Km10+900

5. Ga Cổ Loa Km18+000

5. Ga Đông Anh Km 21+210 Có đường rẽ đi Thái Nguyên, Quán Triều (Đường lồng)

6. Ga Bắc Hồng Km26+870 Là điểm nối của tuyến đường vòng (Từ ga Văn Điển - Hà Đông - Phú Diễn qua cầu Thăng Long) 

7. Ga Thạch Lỗi Km33+170

8. Ga Phúc Yên Km38+990

9. Ga Hương Canh Km47+510

10. Ga Vĩnh Yên Km53+500

11. Ga Hương Lại Km 62+870

12. Ga Bạch Hạc Km68+670 

13. Ga Việt Trì Km72+710

14. Ga Phủ Đức Km81+700

14. Ga Phủ Đức Km81+700

15. Ga Tiên Kiên Km90+700 Có đường rẽ vào nhà máy phốt phát Lâm Thao

16. Ga Phú Thọ Km99+160

17. Ga Chí Chủ Km108+150

18. Ga Vũ Ẻn Km118+170

19. Ga Ấm Thượng Km130+970

20. Ga Đoan Thượng Km140+540

21. Ga Văn Phú Km148+310

22. Ga Yên Bái Km155+350

23. Ga Cổ Phúc Km165+070

24.Ga Ngòi Hóp 176+840

25. Ga Mậu A 186+270

26. Ga Mậu Đông Km194+840

27. Ga Trái Hút Km201+840

28. Ga Lâm Giang Km210+360

29. Ga Lang Khay Km218+800

30. Ga Lang Thíp Km227+810

31. Ga Bảo Hà 237+000

32. Ga Thái Văn Km247+450

33. Ga Cầu Nhỏ Km254+167

34. Ga Phố Lu Km261+250 Có đường rẽ đi ga Xuân Giao cho tàu hàng chở quặng Apatit

35. Ga Lạng Km270+245

36. Ga Thái Niên Km277+300

37. Ga Làng Giàng Km283+000

38. Ga Lào Cai Km293+586. Tất cả các mác tàu khách tuyến Hà Nội Lào Cai và ngược lại đều xuất phát và kết thúc tại đây. Ga Lào Cai được nối với ga Hà Khẩu thược tuyến đường sắt Côn Minh - Hà Khẩu của Trung Quốc
Tàu số chẵn
Tàu số lẻ