Vé tàu Đồng Hới

Vé tàu Đồng Hới Thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vũng Chùa - đảo Yến (huyện Quảng Trạch), động Phong Nha và Tiên Sơn, động Thiên Đường (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch), biển Nhật Lệ (Đồng Hới)... 
Comments