Vé tàu Hà Nội Tuy Hòa

Vé tàu Hà Nội Tuy Hòa

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI TUY HÒA :

 Mác tàu

SE1

SE5

SE7

TN1

SE3

HÀ NỘI

19:30

09:00

06:00

13:10

22:00

TUY HÒA

19:18

09:40

06:15

15:16

20:11

Thời gian chạy

23g48p

24g40p

24g15p

26g06p

22g11p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU TUY HÒA HÀ NỘI:

Mác tàu 

SE2

SE6

SE8

TN2

SE4

TUY HÒA

05:21

18:29

15:30

23:52

06:56

HÀ NỘI

04:50

19:58

15:33

03:30

05:30

Thời gian chạy

23g29p

25g29p

24g03p

27g38p

22g34p

Comments