Vé tàu Hà Nội Bỉm Sơn

Vé tàu Hà Nội Bỉm Sơn

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI Bỉm Sơn :

Mác tàu

SE5

TN1

HÀ NỘI

09:00

13:10

BỈM SƠN

11:53

16:20

Thời gian chạy

02g53p

03g10p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU Bỉm Sơn HÀ NỘI:

Mác tàu

SE20

SE6

TN2

BỈM SƠN

09:21

16:52

00:16

HÀ Nội

12:33

19:58

03:30

Thời gian chạy

03g12p

03g06p

03g14p

Comments