Vé tàu Hà Nội Bình Thuận

Vé tàu Hà Nội Bình Thuận

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI BÌNH THUẬN :

 Mác tàu

SE1

SE5

SE7

TN1

SE3

HÀ NỘI

19:30

09:00

06:00

13:10

22:00

BÌNH THUẬN

01:12

16:14

12:33

22:02

02:09

Thời gian chạy

29g42p

31g14p

30g33p

32g52p

28g09p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU BÌNH THUẬN HÀ NỘI:

Mác tàu 

SE2

SE6

SE8

TN2

SE4

BÌNH THUẬN

22:55

12:36

09:30

17:04

01:15

HÀ NỘI

04:50

19:58

15:33

03:30

05:30

Thời gian chạy

29g55p

31g22p

30g03p

34g26p

28g15p

Comments