Vé tàu Hà Nội Bồng Sơn

Vé tàu Hà Nội Bồng Sơn

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI BỒNG SƠN :

 Mác tàu

SE1

TN1




HÀ NỘI

19:30

13:10



BỒNG SƠN

16:04

11:55




Thời gian chạy

20g34p

22g45p





BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU BỒNG SƠN HÀ NỘI:

 Mác tàu

SE2

SE6

TN2



BỒNG SƠN

08:34

22:38

03:29



HÀ Nội

04:50

19:58

03:30



Thời gian chạy

20g16p

21g20p

24g01p



Comments