Vé tàu Hà Nội Cầu Giáp


Bảng giờ tàu Hà Nội Cầu Giáp

 Bảng giờ tàu NA1
 Hà Nội 22:30
 Cầu Giáp 04:16
 Thời gian tàu chạy 5g46p

Bảng giờ tàu Cầu Giáp Hà Nội

 Bảng giờ tàu NA2
 Cầu Giáp 22:27
 Hà Nội 03:54
 Thời gian tàu chạy 5g27p

Comments