Vé tàu Hà Nội Cầu Giát

Vé tàu Hà Nội Cầu Giát

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI CẦU GIÁT :

 Mác tàu

NA1

HÀ NỘI

22:30

CẦU GIÁT

04:16
Thời gian chạy

05g46p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU Cầu Giát HÀ NỘI:

 Mác tàu

NA2
CẦU GIÁT

22:27

HÀ Nội

03:54

Thời gian chạy

05g27p

Comments