Vé tàu Hà Nội Chợ Sy

Vé tàu Hà Nội Chợ Sy

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI chợ sy :

 Mác tàu

NA1

SE5

TN1

SE1

SE7

HÀ NỘI

22:30

09:00

13:10

19:30

06:00

CHỢ SY

04:39

14:18

18:54

00:51

11:18

Thời gian chạy

06g09p

05g18p

05g44p

05g21p

05g18p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU chợ sy HÀ NỘI:

 Mác tàu

NA2

SE6

TN2

SE2

SE8

CHỢ SY

22:04

14:21

21:18

23:35

10:10

HÀ Nội

03:54

19:58

03:30

04:50

15:33

Thời gian chạy

05g50p

05g37p

06g12p

05g15p

05g23p

Comments