Vé tàu Hà Nội Đồng Lê

Vé tàu Hà Nội Đồng Lê

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI ĐỒNG LÊ :

Mác tàu 

TN1

SE5

SE7


HÀ NỘI

13:10

09:00

06:00ĐỒNG LÊ

22:41

17:36

14:44Thời gian chạy

09g31p

08g36p

08g44p
BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU ĐỒNG LÊ HÀ NỘI:

Mác tàu 

SE20

SE6

SE8

TN2


ĐỒNG LÊ

02:29

10:54

06:53

17:42


HÀ Nội

12:33

19:58

15:33

03:30


Thời gian chạy

10g04p

09g04p

08g40p

09g48p


Comments