Vé tàu Hà Nội Diêu Trì

Vé tàu Hà Nội Diêu Trì

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI DIÊU TRÌ :

 Mác tàu

SE1

SE5

SE7

TN1

SE3

HÀ NỘI

19:30

09:00

06:00

13:10

22:00

DIÊU TRÌ

17:26

07:41

04:08

13:18

18:21

Thời gian chạy

21g26p

22g41p

22g08p

24g08p

20g21p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU DIÊU TRÌ HÀ NỘI:

Mác tàu 

SE2

SE6

SE8

TN2

SE4

DIÊU TRÌ

07:13

21:17

17:29

01:50

08:46

HÀ NỘI

04:50

19:58

15:33

03:30

05:30

Thời gian chạy

21g37p

22g41p

22g04p

25g40p

20g44p


Comments