Vé tàu Hà Nội Đông Hà

Vé tàu Hà Nội Đông Hà

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI  ĐÔNG HÀ

Mác tàu 

SE7

SE5

TN1

SE1

SE19

SE3

SE23

HÀ NỘI

06:00

09:00

13:10

19:30

20:10

22:00

20:05

ĐÔNG HÀ

18:31

21:20

02:17

07:33

08:25

09:15

08:33

Thời gian chạy

12g31p

12g20p

13g07p

12g03p

12g15p

11g15p

12g28p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU ĐÔNG HÀ HÀ NỘI

Mác tàu 

SE20

SE8

SE6

SE24

TN2

SE4

SE2

ĐÔNG HÀ

20:51

02:53

06:56

15:16

13:32

18:02

16:48

HÀ NỘI

12:33

15:33

19:58

05:30

03:30

05:30

04:50

Thời gian chạy

13g42p

12g40p

13g02p

14g14p

13g58p

12g40p

12g02P

Comments