Vé tàu Hà Nội Hương Phố

Vé tàu Hà Nội Hương Phố

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI HƯƠNG PHỐ :

 Mác tàu

SE5

TN1

SE1

SE3

SE7

HÀ NỘI

09:00

13:10

19:30

22:00

06:00

HƯƠNG PHỐ

16:32

21:15

02:59

04:52

13:39

Thời gian chạy

07g32p

08g05p

07g29p

06g52p

07g39p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HƯƠNG PHỐ HÀ NỘI:

Mác tàu 

SE6

TN2

SE2

SE4

SE8

HƯƠNG PHỐ

11:59

18:50

21:23

22:25

07:58

HÀ Nội

19:58

03:30

04:50

05:30

15:33

Thời gian chạy

07g59p

08g40p

07g27p

07g05p

07g35p

Comments