Vé tàu Hà Nội Nam Định

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI-NAM ĐỊNH :

 

SE7

SE5

TN1

SE1

SE19

SE3

NA1

SE23

HÀ NỘI

06:00

09:00

13:10

19:30

20:10

22:00

22:30

20:05

NAM ĐỊNH

07:42

10:41

15:05

21:11

21:46

23:37

00:08

21:40

Thời gian chạy

1g42p

1g41p

1g55p

1g41p

1g36p

1g37p

1g38p

1g35pBẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU NAM ĐỊNH HÀ NỘI :

 

SE20

SE8

SE6

TN2

SE2

SE4

NA2

NAM ĐỊNH

10:49

13:50

18:03

01:43

03:05

03:53

02:13

HÀ Nội

12:33

15:33

19:58

03:30

04:50

05:30

03:54

Thời gian chạy

1g44p

1g43p

1g55p

1g47p

1g45p

1g37p

1g41pComments