Vé tàu Hà Nội Ninh Bình

Vé tàu Hà Nội Ninh Bình

BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU HÀ NỘI NINH BÌNH

Mác Tàu 

SE7

SE5

TN1

SE1

SE19

SE3

HÀ NỘI

06:00

09:00

13:10

19:30

20:10

22:00

NINH BÌNH

08:19

11:18

15:43

21:46

22:22

00:10

Thời gian chạy

2g19p

2g18p

2g33p

2g16p

2g12p

2g10p


BẢNG GIỜ TÀU CHẠY TUYẾN VÉ TÀU NINH BÌNH HÀ NỘI

 Mác Tàu

SE2

SE20

SE4

SE6

SE8

TN2

NINH BÌNH

02:30

09:56

03:21

17:27

13:14

01:06

HÀ NỘI

04:50

12:33

05:30

19:58

15:33

03:30

Thời gian chạy

2g20p

2g37p

2g9p

2g31p

2g19p

2g24p


Comments